Rezervační modul

  • Barevné rozlišení rezervací
  • Multifunkční kapacity
  • Agenda hříšníků

nejlepší rezervační systém

Zobrazení služeb dle potřeby zákazníků

Mnohé rezervační systémy jsou orientovány spíše k provozovateli a jeho zaměstnancům. Důsledek je, že rezervační systémy poskytují neúplné informace pro zákazníky. Příkladem je problematika Multifunkčních kapacit. Online Rezervační systém JDEME NA TO zobrazuje vždy každý zdroj dle potřeby zákazníků a proto je vhodný pro sportovní centra, zkušebny, ateliéry, automyčky, ordinace i další služby.


přehledný kalendář

3 druhy kalendářů

Denní vertikální kalendář

Denní vertikální kalendář je nejoblíbenějším zobrazením. Kalendář na ose X zobrazuje jednotlivé zdroje a na ose Y čas. rozložení kopíruje aplikace jako Outlook nebo Google calendar. Obsluha získává na první pohled jméno rezervovaného, druh jeho platby, opakovanou (ne)rezervaci, upozornění na zmeškanou rezervaci daného zákazníka v minulosti.


denní vertikální kalendář

Denní horizontální kalendář

Denní horizontální kalendář je kompaktnější a díky tomu zobrazuje méně informací. Kalendář na ose X zobrazuje čas a na ose Y jednotlivé zdroje. Obsluha není ochuzena o informace jako způsob platby zákazníka, indikace opakované (ne)rezervace, upozornění na zmeškanou rezervaci daného zákazníka v minulosti.


denní horizontální kalendář

Týdenní kalendář hromadných cvičení a lekcí

Přehled všech lekcí a cvičení v jednom kalendáři => zákazník má větší přehled a můžeme ho zaujmout typem cvičení, který sám nehledal (cross-selling princip).


týdenní kalendář hromadných cvičení a lekcí

Typy rezervací

jednoduché rezervace opakované rezervace blokace kapacity rezervace lekce
jednorázová
rezervace
opakovaná
rezervace
blokace
kapacit
lekce,
hromadná cvičení

Barevné rozlišení rezervací

Barevné rozlišení rezervací slouží k nejdůležitější věci pro Vaši recepci - k rychlé identifikaci způsobu placení. Recepce má tak vizuální přehled o způsobu plateb všech zákazníků. Kalendáře dále poskytují tyto informace o zákazníkovi či jeho rezervaci: opakovaná (stálá) rezervace, existující dluh zákazníka nebo upozornění na předešlou zmeškanou rezervaci (agenda hříšníků).


barevné rozlišení rezervací

Agenda hříšníků

agenda hříšníků

Multifunkční kapacity

Zobrazení multifunkčních kapacit zákazníkům je velmi ošemetné, neboť pojmenujeme-li zdroj jako "Multifunkční hala", tak zákazník není schopen na první pohled všechny druhy sportu, které zde může provozovat (což je jeho primární klíč v jeho volbě). Rezervační systém JDEME NA TO vždy ukazuje tento zdroj v kontextu služeb, které může zákazník využívat na daném místě.

Další problematika multifunkčnosti je znázorněná na obrázku, kdy na jednom tenisovém kurtu lze hrát až 4 badmintonová utkání. V tomto případě rezervační systém sám hlídá vzájemnou dostupnost služeb. V případě, kdy se zarezervuje 1 badmintonový kurt, rezervační systém automaticky zablokuje tenis. A naopak, rezervuje-li zákazník tenisový kurt, rezervační systém zablokuje všechny 4 badmintonové kurty.


multifunkční kapacity